Dodenherdenking 2024

Ook dit jaar leveren de Somerense veteranen weer een bijdrage aan de jaarlijkse dodenherdenking. Op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Veteranen denken hierbij aan kameraden die hen zijn ontvallen. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de 7 Somerenaren die zijn gesneuveld in voormalig Nederlands-Indië. Hun namen staan op het monument naast het gemeentehuis.

We nodige iedereen uit om aanwezig te zijn bij de herdenking.

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2024
Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid
Aanvang : 19.00 uur
Plaats : “de Ruchte”
1. Opening met bazuingeschal – Muziekvereniging Somerens Lust
2. Welkomstwoord door Henriette Driessen – vd Mortel
3. Lied “Created me” door mannenkoor A Capella
4. Verhaal door Piet Smulders kleinzoon wijlen burgemeester Piet Smulders
5. Gedicht
6. Lied “Lococite” door mannenkoor A Capella
7. Voorlezen van namen gevallenen door Danielle van Helmond – Houben (Allen gaan staan)
8. Overdenking namens protestante gemeenschap door Ellen Zegwaard
9. Lied “Mad Word” door mannenkoor A Capella
10. Vertrek naar monument met Schuttersgilde St. Joris (staat naast De Ruchte aan de voorzijde opgesteld)
11. Aankomst monument bij het Wilhelminaplein woordje door Henriette Driessen – vd Mortel
12. Muziekstuk door Ensemble Muziekvereniging Somerens Lust en de Nederlandse vlag wordt gehesen en half stok gestreken door Veteraan Judith van Gastel – Brouwers samen met haar zoon Timo.
13. Last Post – door Peter Crooijmans (MSL)
14. Twee minuten stilte (20.00 uur)
15. Wilhelmus, 2 coupletten (zie achterzijde programma)
16. Kranslegging en toespraak door Burgemeester mevr. Dilia Blok
17. Krans- en bloemlegging en muzikaal intermezzo MSL
18. Vendelgroet door Schuttersgilde St. Joris
19. Einde ceremonie bij monument en vertrek naar de Ruchte
20. Ontvangst koffie/thee in de foyer van de Ruchte