4 Mei 2022

Ook dit jaar leveren de Somerense veteranen weer een bijdrage aan de jaarlijkse dodenherdenking. Op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Veteranen denken hierbij aan kameraden die hen zijn ontvallen. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de 7 Somerenaren die zijn gesneuveld in voormalig Nederlands-Indië. Hun namen staan op het monument naast het gemeentehuis.

We nodige iedereen uit om aanwezig te zijn bij de herdenking.